Bendrosios nuostatos +

1. Internetinio portalo WWW (toliau – Portalo) naudojimo taisyklės ir privatumo politika (toliau – Taisyklės) nustato naudojimosi Portalu sąlygas ir tvarką bei pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus, kuriais remdamasis Portalo valdytojas – Regioninių portalų tinklas, MB, buveinės adresas S. Dariaus ir S. Girėno g. 24-7,  Palanga (toliau – Bendrovė), tvarko Portalo lankytojų (toliau – Vartotojas) asmens duomenis.

2. Visi Portalo lankytojai – tiek prisiregistravę asmenys, tiek neprisiregistravę asmenys, kurie naudojasi Portalu – prisijungdami prie Portalo ir (ar) ja naudodamiesi patvirtina, kad yra tinkamai susipažinę su Taisyklėmis bei sutinka, kad informacijos (įskaitant asmens duomenis) pateikimas ir (ar) kitoks jos tvarkymas Portale būtų laikomas tinkamu sutikimo davimu Bendrovei tvarkyti tokią informaciją tiek, kiek yra reikalinga Portalui valdyti ir funkcionavimui užtikrinti.

3. Portalo valdytojas pasilieka teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles be jokio papildomo pranešimo Naudotojui. Naudotojui lankantis Portale, taikomos Taisyklės, galiojančios apsilankymo momentu, todėl Naudotojui rekomenduojama su Taisyklėmis susipažinti kiekvieno apsilankymo metu.

Asmens duomenų rinkimas ir tvarkymas

4. Priklausomai nuo Portalo lankytojo užsakomų konkrečių Paslaugų pobūdžio yra renkami ir saugomi šie Asmens duomenys:

4.1. Naujienlaiškio registracija – el. pašto adresas ir vardas

4.2. Komentaro rašymas – el. pašto adresas, ir vardas

5. Portalo lankytojo pateikti asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų, kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą. Tvarkydamas ir saugodamas Vartotojo asmens duomenis Portalo valdytojas įgyvendins organizacines ir technines priemones, kurios užtikrins asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

6. Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis šiais tikslais:

6.1. siekdami teikti Jums mūsų paslaugas suteikiame galimybę naudotis portalo funkcijomis (rašyti komentarus, pranešti informaciją, pasirinkti turinį ir kt.);

6.2. siekdami užtikrinti portalo funkcionalumą, juos tobulinti, pasiūlyti Jums geresnes ir Jums pritaikytas paslaugas;

6.3. siekdami matuoti ir gerinti mūsų portalo bei socialinių tinklų paskyrų veikimą.

7. Portalo lankytojo asmens duomenys bus naudojami Portalo naujienų, pasiūlymų, renginius, komentaro atsakymus ir kitos su Portalo teikiamomis paslaugomis susijusios informacijos siuntimui elektroniniu paštu. Ši informacija siunčiama, kai Portalo lankytojas išreiškia atskirą sutikimą pažymėdamas varnele atitinkamą laukelį. Portalo lankytojas gali bet kuriuo metu atsisakyti tokių naujienų ir informacijos, pranešdami Portalo valdytojui elektroniniu paštu arba paspausdami interaktyvią nuorodą gauto pranešimo apačioje dėl pageidavimo ateityje negauti tiesioginės rinkodaros pranešimų.

8. Mes renkame ir tvarkome šioje Privatumo politikoje išvardintus Jūsų asmens duomenis šiais teisiniais pagrindais:

8.1. Jūsų sutikimas su šioje Privatumo politikoje numatytomis sąlygomis;

8.2. mūsų teisėtas interesas;

8.3. teisinės prievolės, kylančios ir taikomos mums, vykdymas.

Slapukai

9. Portalo valdytojas, siekdama padaryti Portalo lankytojo naudojimąsi Portala greitesnį ir patogesnį, naudoja slapukus (angl. cookies). Slapukai – tai nedidelis failas, siunčiamas ir įdiegiamas į Portalo lankytojo kompiuterį. Įdiegtą informaciją Portalo valdytojas naudoja Lankytojui atpažinti bei Portalo lankomumo statistikai stebėti.

10. Portalo lankytojas turi galimybę savo naršyklėje peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) Portalo valdytojas įdiegia, ir dalį ar visus įdiegtus slapukus ištrinti. Naudodamasis Portalu Lankytojas sutinka, kad jo kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašomi Portalo valdytojo numatyti slapukai. Šį sutikimą Vartotojas gali bet kada atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus, tačiau tokiu atveju tam tikros Svetainės funkcijos gali neveikti.

Daugiaus apie slapukus skaitykite Slapukų naudojimo informaciją.

Privatumo politika ir intelektinės nuosavybės apsauga

11. Visos teisės į Portalą ir joje esančius kūrinius yra saugomos Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais. Joks Portale esantis turinys ir kitokia tekstinė, grafinė ar kitokio pobūdžio informacija negali būti atgaminamas, padaromas viešai prieinamu arba platinamas be išankstinio raštiško Portalo administratoriaus sutikimo. Jei sutikimas gautas, visuomet būtina nurodyti WWW su aktyvia nuoroda kaip informacijos šaltinį.

Baigiamosios nuostatos

12. Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi tarp Portalo ir Lankytojo kilę nesutarimai yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu toks ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teismuose.

13. Visais klausimais dėl Portalo veikimo ir Portalo valdytojo vykdomų asmens duomenų tvarkymo veiksmų prašome kreiptis raštu el. paštu rptinklas(eta)gmail.com.